Knjižnica i arhiv Židovske općine Zagreb

Jewish Community Zagreb Library & Archive

 ARHIV ŽOZ

Cjelovit uvid u arhivsku građu moguć je isključivo uz prethodno pisano odobrenje.  Ukoliko su Vam arhivski podaci potrebni u svrhu znanstvenog ili studijskog istraživanja, molimo pošaljite upit uz detaljno obrazloženje. Ulaz u prostor arhiva i samostalne pretrage građe nisu mogući. 

search

PRETRAGE OSOBA

Zahtjev za traženjem podatka o osobama možete podnijeti isključivo putem obrasca. Preuzmite obrazac.

cloud

DIGITALNE ZBIRKE

Pojedini arhivski fondovi dostupni su u digitalnom obliku. U tijeku je projekt digitalizacija kompletne građe.

monitor

PREGLED GRAĐE

Tijekom 2014. i 2015. godine izvršena je kompletna klasifikacija i inventarizacija arhivskog gradiva. Podatke  možete pregledavati ovdje.

document

PRISTUP

Pristup dokumentaciji moguć je uz prethodno odobrenje, a ovisi o razlozima zahtjeva, vrsti dokumentacije i suglasnosti molitelja s uvjetima korištenja.

pictures

FOTO KOLEKCIJA

Zbirka fotografske građe nalazi se u zasebnom fondu. Pojedine fotografije tematski vezane uz dokumentaciju nalaze se u odgovarajućim fondovima.

media

FILMOVI

Dio građe pohranjen je u obliku mikrofilma, a posjedujemo i zbirku video materijala.

KNJIŽNICA ŽOZ

POSUDBENI FOND I ČITAONICA

SAVJETOVANJE

Knjižnica je do daljnjega zatvorena za javnost. Iznimno je moguća posudba nekih svezaka. Za detaljnije informacije molimo pošaljite pisani upit.

Rado ćemo Vas savjetovati u vezi židovske literature, običaja, židovske zajednice u Hrvatskoj, Izraela...
Upite molimo šaljite e-mailom.