Knjižnica i arhiv Židovske općine Zagreb

Jewish Community Zagreb Library & Archive

KNJIŽNICA I ARHIV ŽIDOVSKE OPĆINE ZAGREB

KNJIŽNICA

ARHIV

ZBIRKA HEBRAICAE

Knjižnica ŽOZ jedina je specijalizirana knjižnica u RH koja prikuplja i obrađuje podatke s područja iudaicae (židovska povijest i religija, beletristika, židovski autori, Izrael, hebrejski i dr.)

Arhiv ŽOZ posjeduje dokumentaciju, osobne predmete, zbirke časopisa te digitalnu dokumentaciju vezanu uz ŽOZ, njezino članstvo te židovsku populaciju u Zagrebu i Hrvatskoj.

Zbirku hebraicae čini oko 7.000 svezaka  na hebrejskom jeziku ili dvojezičnih izdanja (najčešće njemačko - hebrejski) nastalih od 16. - 20. stoljeća.

ZAGREB
EBENSPANGER
PAROMLIN
SCHWARZ
20151222_141647
ZAGREB2

KNJIŽNICA

KNJIŽNICA DR. LAVOSLAVA ŠIKA

Knjižni fond sastoji se od oko 20.000 svezaka na hrvatskom, engleskom, njemačkom i hebrejskom jeziku uz manju količinu knjiga na mađarskom, francuskom i drugim jezicima. Čine ga
oko 7.000 svezaka u zbirci hebraicae, oko 7.000 svezaka u posudbenom fondu te 5225 svezaka u zbirci iz ostavštine dr. Lavoslava Šika.  Neknjižni fond čine plakati, notni i drugi materijali.

Knjižnica dr. Lavoslava Šika zasebna je knjižnična zbirka (zaštićeno kulturno dobro). Šik (Schick) je rođen u Beču 1881. godine, a 1891. dolazi u Zagreb. Diplomirao je pravo, a radio kao novinar i publicist. Kao bibliofil i kolekcionar sakupio je jednu od najvećih zbirki iudaicae u istočnoj Europi. Ubijen je u koncentracijskom logoru Jasenovac 1942. godine.

ZAHVALJUJEMO NA POMOĆI I POTPORI:

claims conference
nli2
ushmm
hda
minkult